Zonnepanelen op zee

Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan de eerste drijvende zonnecentrale op zee bouwen. Dat gebeurt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen, waar in de komende drie jaar een proefproject met zonnepanelen komt met een oppervlakte van 2500 vierkante meter.

Volgens de initiatiefnemers is het project, dat steun krijgt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vanuit meerdere oogpunten heel interessant voor Nederland. Ze zien een toekomst voor zich van ‘zonnefarms’ tussen de windmolenparken op de Noordzee, zodat daar nog meer duurzame energie kan worden opgewekt.

Meer zonlicht op zee

Zonnepanelen op zee hebben veel voordelen. Gunstig is dat ze geen schaarse ruimte op het land innemen en ook ligt op zee de opbrengst zo’n 15 procent hoger. Dat komt omdat er op zee meer zon schijnt en het licht wordt gereflecteerd tussen wolken en water. Bovendien blijven de zonnepanelen door de temperatuur van het zeewater koeler, waardoor het rendement beter is.

De zee heeft echter ook nadelen in de vorm van golven, harde wind en het ontbreken van vaste grond onder de voeten. Maar dat zijn problemen waarmee de Nederlandse offshore-industrie wel raad weet.

Eerste keer zonnepanelen op zee

In het project nemen deel: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), TNO, Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN), de Universiteit Utrecht en energiebedrijf TAQA uit de Verenigde Arabische Emiraten. Initiatiefnemer is het bedrijf Oceans of Energy uit Leiden.
“Wat wij hier gaan neerzetten is bijzonder en nooit eerder gedaan. Zonnefarms werden al op binnenwateren gelegd, maar op zee is dat niet eerder gebeurd”, zegt directeur Allard van Hoeken van Oceans of Energy. Van Hoeken realiseerde eerder de drijvende getijdencentrale BlueTec bij Texel.

Proefproject kost 2 miljoen

Het proefproject bij Scheveningen, met zonnepanelen op zee, gaat 2 miljoen euro kosten. In dat bedrag zit een subsidie van 1,4 miljoen van het ministerie. Behalve concrete belangstelling van het bedrijf TAQA, is er ook interesse uit Zuid-Oost-Azië. Het concept is volgens de bedenkers ook ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd.

Eerste publicatie door ANP op 6 feb 2018