Vattenfall (NUON)

NUON heet vanaf nu Vattenfall!

Wie is Vattenfall?

Vattenfall is een meer dan 100 jaar oude producent van warmte en elektriciteit. Het is een Zweeds bedrijf waarbij de aandelen voor 100% in handen zijn van de Zweedse staat. Vattenfall is in Nederland bekend geworden van de overname van Nuon in 2009. Nu Nuon in 2018 heeft aangekondigd zijn naam te veranderen in Vattenfall Benelux zal deze naam nu ook verder bekend worden in Nederland.

 

In het kort de geschiedenis van Vattenfall

Vattenfall is in 1909 begonnen met de opwekking van elektriciteit door middel van waterkrachtcentrales. En vanaf midden de jaren 70 van de vorige eeuw investeerden ze in 7 kerncentrales in Zweden. Eind vorige eeuw greep Vattenfall de economische liberalisering in Europa aan om elektriciteitsbedrijven in Duitsland en in Polen te kopen. Zo kwam ze niet alleen in bezit van Duitse kerncentrales maar ook van de sterk vervuilende bruinkoolcentrales.

Doordat de Duitse regering in 2011 besloot alle kerncentrales te sluiten in 2022 moest de strategie van Vattenfall om. Ook de toenemende druk van de maatschappij om de sterk vervuilende en CO2 producerende bruinkoolcentrales te sluiten leidde tot een nieuwe strategie. In 2015 zijn alle bruinkoolcentrales verkocht. Vattenfall richt zich nu op duurzame energie, eigenlijk weer zoals ze in 1909 begonnen zijn met de waterkrachtcentrales. De strategie is nu om in één generatie fossielvrij te zijn. Behalve in windparken investeren ze ook veel in zonne-energie.

Nuon als (winkel) dochter van Vattenfall

Vattenfall heeft tot op heden weinig geluk gehad met Nuon. Gekocht op de top van de markt voor totaal 10 miljard euro is na diverse afschrijvingen het verlies aan boekwaarde opgelopen tot 4 miljard euro. Dit komt overwegend door de lage elektriciteitsprijzen zodat het nauwelijks rendabel is om, met name gasgestookte centrales, te laten draaien. Vele centrales staan dan ook regelmatig stil, met name als het veel waait en de zon schijnt zodat elektriciteit uit Duitsland bijna gratis is en in sommige wordt de afnemer betaald om deze duurzame energie over te nemen.

Ook Nuon maakt nu de draai naar duurzame energie door fors te investeren in windparken in Nederland. Inmiddels hebben ze 14 windparken waarvan er één op zee. Daar staan nu 175 windmolens maar dat aantal gaat sterk stijgen. Er zijn nu 9 windparken in ontwikkeling en Vattenfall heeft historie geschreven door in 2018 de tender te winnen voor een windpark in zee voor de Zuid-Hollandse kust zonder enige overheidssubsidie.

Of dit een rendabele investering wordt moet de toekomst uitwijzen. Veel windparken worden ontwikkeld met een prognose dat de steeds groter wordende windmolens tegen steeds lagere kostprijzen elektriciteit kunnen produceren. Van horizonvervuiling is bij dit windpark, Hollandse kust Zuid, geen sprake. De windmolens staan 22 km uit de kust en zijn dus onzichtbaar vanaf het strand.

Naast windmolens en zonne-energie investeert Nuon in stadswarmte projecten om restwarmte van industriële bedrijven, energiecentrales en kassen via een ondergronds warmtenet te transporteren naar bedrijven en woningen in de stad. Stadsverwarming. Dit bespaart veel CO2 en is een alternatief voor het aardgasverbruik. Inmiddels voorziet Nuon meer dan 124.000 woningen en 1.800 grootverbruikers van stadswarmte.