Zonnepanelen in wegen

Zonnepanelen in wegen

Het idee achter SolaRoad is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet in elektriciteit – het wegdek als een groot zonnepaneel. De op deze manier opgewekte elektriciteit vindt praktische toepassingen in wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s (die er overheen rijden) en huishoudens.

SolaRoad is in eerste instantie een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Dynniq en Strukton Civiel. Binnen het SolaRoad Consortium is gekozen voor een samenstelling van partners waarin markt, kennisinstituten en overheid (de zogeheten gouden driehoek) samen tot een maatschappelijk gewenste innovatie kunnen komen. Strukton Civiel brengt hierbij niet alleen haar kennis en kunde op het gebied van ontwerp, aanleg en beheer van infrastructuur in, maar ook expertise op het gebied van prefab bouwtechnieken en assemblage. De bedoeling is, dat tezijnertijd door de marktpartijen zelfstandig een passend en gezond businessmodel wordt ontwikkeld om zonnepanelen in wegen te integreren.

Ontwikkelingstraject van zonnepanelen in wegen

SolaRoad wordt stapsgewijs ontwikkeld. Na een technisch-economische haalbaarheidsstudie is in 2010 een eerste prototype ontwikkeld en uitgebreid getest in het laboratorium. De resultaten van deze zonnepanelen op de weg riepen vragen op en brachten ontwikkelpunten aan het licht, maar waren tegelijkertijd zo veelbelovend dat in 2011 besloten werd om SolaRoad door te ontwikkelen.

Een eerste mijlpaal is het SolaRoad fietspad bij Krommenie bij de N203 als pilot. In oktober 2104 is hier 70 meter SolaRoad gerealiseerd. Het pad werd op 12 november 2014 geopend door Minister Henk Kamp en gedeputeerde Elisabeth Post. Ooms Construction legde het fietspad aan.

Begin volgend jaar legt SolaRoad voor de provincie Zuid-Holland een zonnewegdek aan op de busbaan langs de Groene Kruisweg in Spijkenisse. Het betreft een van de proeven om te kijken of SolaRoad ook kan worden toegepast voor zwaar verkeer. Aangespoord door dit project hebben ondernemers van het naastgelegen bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en gemeente Nissewaard besloten om het gehele terrein versneld energieneutraal te maken.

Duurzaam bedrijventerrein met zonnepanelen in de weg

In het project ‘Duurzame Innovatieve Mobiliteit Energie HUB Nissewaard’ werken ondernemers, overheid en onderwijs samen om onder andere een zonnewegdek, decentrale energieopslag en een opstap- en laadfaciliteit voor duurzaam vervoer te realiseren. De bedrijven langs de busbaan zien ook allerlei mogelijkheden om de aanwezige bushalte beter te gebruiken als toegangspoort naar hun bedrijven. Dan kunnen ook voorzieningen voor de overstappende busreizigers worden aangeboden in het kader van bereikbaarheid op de laatste kilometer.

Gelijktijdig met de ontwikkeling van het fietspad zijn er kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en laboratorium- en veldtesten. Gedurende het project worden alternatieve opties onderzocht voor zowel de zonnecellen als het glas. Dienen zich tijdens het project nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen aan, dan worden die ingepast.

Inmiddels is de SolaRoad Kit beschikbaar, gebaseerd op het concept van SolaRoad in Krommenie. Een 10 meter lang, stroomopwekkend wegoppervlak met zonnepanelen. Ideaal voor een bedrijventerrein, toegangsweg, erf of plein. De SolaRoad Kit is goed voor 3500 kWh per jaar, het jaarlijks verbruik van een gemiddeld huishouden.