nieuwe energie: 3 soorten waterstof

Waterstof, brandstof van de toekomst?

WaterWaterstof heeft als alternatieve brandstof een positief imago bij veel consumenten die graag zien dat aardgas als brandstof wordt vervangen door dit alternatief. De gasleidingen liggen er toch. En als we dan toch van het gas af moeten is dit toch een voor de hand liggend alternatief? Maar waarom gaan we niet grootschalig over?

 

Een mogelijkheid om te produceren is via zonnepanelen. Er is ook een meer lokaal een productie mogelijkheid. Batenburg Techniek N.V. laat via onderstaande video in een experiment zien hoe.

Nadelen

Er kleven momenteel nog verschillende nadelen aan deze alternatieve energiedrager.

Hoge kosten

De grootste barrière; de productiekosten van de groene variant liggen veel hoger dan de productiekosten van aardgas.

Voor 2030 verwacht de overheid geen grootschalige inzet van waterstof om de bebouwde omgeving te verwarmen. Omdat in 2021 tenminste 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden zijn nu honderden miljoenen aan subsidie nodig om dit te realiseren. Nederland heeft alleen al 7 miljoen woningen. Daar komen kantoren, fabrieken en magazijnen dus nog bij.

Aardgas is goedkoper

Door de enorme productie van schaliegas en de grootschalige productie van aardgas in het Midden-Oosten zijn de internationale gasprijzen erg laag. Mocht er ooit een serieuze CO2 heffing komen zal de prijs van aardgas in de toekomst verder stijgen.

Energieverlies

In het proces van omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat ongeveer 30% van de energie verloren. Om een gebouw te verwarmen is daardoor drie keer zoveel nodig dan aardgas. Je huis verwarmen met met dit chemische element is daarmee meer dan twee keer zo duur vergeleken met aardgas inclusief btw en andere belastingen.

De lange termijn heeft mogelijk betere vooruitzichten. Wanneer we in de toekomst meer waterstof produceren uit groene stroom die men op het bestaande elektriciteitsnetwerk niet kwijt kan wordt er nu geld betaalt om de stroom af te nemen.

Barn Talk

De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in waterstof. Maar hoe wordt dit geproduceerd? hoeveel gaat dit kosten? En waarvoor kan dit gebruikt worden? Deze en meer vragen werden besproken voor lector Wim Elving en business developer Marcel Koenis, beiden verbonden aan EnTraceCe, Centre of Expertise.

Barn Talk

Het project Groene Waterstof Booster heeft een periodieke monitor opgezet om bij publiek uit te zoeken hoeveel zij weten van waterstof. dit wordt tijdens Barn Talk in Groningen besproken. ze worden aangeduid door lector Jan-Jaap Aué, wethouder Werner ten Kate, Ulco Vermeulen van Gasunie en Mark Peterse van Portaal. De monitor is uitgevoerd door Mathilde van Dijk, zij is senior-onderzoeker bij EnTranCe.