Waterstof als alternatieve brandstof?

Waterstof, brandstof van de toekomst?

Waterstof heeft als alternatieve brandstof een positief imago bij veel consumenten die graag zien dat aardgas als brandstof wordt vervangen door dit alternatief. De gasleidingen liggen er toch. En als we dan toch van het gas af moeten is dit toch een voor de hand liggend alternatief? Maar waarom gaan we niet grootschalig over?

Waterstof CV-intallatie

Een mogelijkheid om waterstofgas te produceren is via zonnepanelen. Er is ook een meer lokaal een productie mogelijkheid. Batenburg Techniek N.V. laat via onderstaande video in een experiment zien hoe.

Hoe werkt deze energiebron? 

In tegenstelling tot aardgas is waterstof geen energiebron maar een drager van energie. Ze moet gemaakt worden uit een andere energiebron.

Om te beginnen maken we onderscheid tussen de verschillende soorten, we onderscheiden:

Grijze wordt gemaakt van aardgas. Bij de productie komt CO2 vrij. Deze grijze waterstof wordt nu veel in de industrie gebruikt maar is geen duurzame oplossing.

Blauwe wordt ook gemaakt van aardgas maar de CO2 die bij de productie vrijkomt wordt opgevangen en opgeslagen.

Groene, hierbij wordt waterstof gemaakt door groene stroom door water te geleiden. De meest duurzame vorm van bereiding maar ook de duurste vorm.

Om de uitstoot van CO2 dus duurzaam te kunnen terugdringen is groene waterstof de beste mogelijkheid. Toch zijn er stevige barrières waarom deze op korte termijn nog niet gezien wordt als alternatief voor het aardgas om woningen en kantoren te verwarmen.

Aardgasnetwerk vervangend?

Weliswaar ligt het huidige aardgasnetwerk al in de grond maar het bestaande netwerk is niet direct geschikt voor het transport van waterstof. Ze ontsnapt sneller dan aardgas en Netbeheer Nederland schat dat het extra veilig maken van het bestaande netwerk van gasleidingen zo’n 700 miljoen euro kost.

groene energie

Nadelen

Er kleven momenteel nog verschillende nadelen aan deze alternatieve energiedrager.

Hoge kosten

De grootste barrière; de productiekosten van groene waterstof veel hoger liggen dan de productiekosten van aardgas.

Voor 2030 verwacht de overheid geen grootschalige inzet van waterstof om de bebouwde omgeving te verwarmen. Omdat in 2021 tenminste 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden zijn nu honderden miljoenen aan subsidie nodig om dit te realiseren. Nederland heeft alleen al 7 miljoen woningen. Daar komen kantoren, fabrieken en magazijnen dus nog bij.

Aardgas is goedkoper

Door de enorme productie van schaliegas en de grootschalige productie van aardgas in het Midden-Oosten zijn de internationale gasprijzen erg laag. Mocht er ooit een serieuze CO2 heffing komen zal de prijs van aardgas in de toekomst verder stijgen.

Energieverlies

In het proces van omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat ongeveer 30% van de energie verloren. Om een gebouw te verwarmen is daardoor drie keer zoveel nodig dan aardgas. Je huis verwarmen met met dit chemische element is daarmee meer dan twee keer zo duur vergeleken met aardgas inclusief btw en andere belastingen.

De lange termijn heeft mogelijk betere vooruitzichten. Wanneer we in de toekomst meer waterstof produceren uit groene stroom die men op het bestaande elektriciteitsnetwerk niet kwijt kan wordt er nu geld betaalt om de stroom af te nemen. Omzetten naar waterstof ligt dan erg voor de hand.