nieuwe energie: 3 soorten waterstof

Waterstof, brandstof van de toekomst?

WaterWaterstof heeft als alternatieve brandstof een positief imago bij veel consumenten die graag zien dat aardgas als brandstof wordt vervangen door dit alternatief. De gasleidingen liggen er toch. En als we dan toch van het gas af moeten is dit toch een voor de hand liggend alternatief? Maar waarom gaan we niet grootschalig over?

 

Een mogelijkheid om te produceren is via zonnepanelen. Er is ook een meer lokaal een productie mogelijkheid. Batenburg Techniek N.V. laat via onderstaande video in een experiment zien hoe.

Hoe werkt deze energiebron? 

In tegenstelling tot aardgas is dit alternatief geen energiebron maar een drager van energie. Ze moet gemaakt worden uit een andere energiebron.

Om te beginnen maken we onderscheid tussen de verschillende soorten, we onderscheiden:

Grijze wordt gemaakt van aardgas. Bij de productie komt CO2 vrij. Deze grijze variant wordt nu veel in de industrie gebruikt maar is geen duurzame oplossing.

Blauwe waterstof wordt ook gemaakt van aardgas maar de CO2 die bij de productie vrijkomt wordt opgevangen en opgeslagen.

Groene, deze variant wordt gemaakt door groene stroom door water te geleiden. De meest duurzame vorm van bereiding maar ook de duurste vorm.

Om de uitstoot van CO2 dus duurzaam te kunnen terugdringen is groene waterstof de beste mogelijkheid. Toch zijn er stevige barrières waarom deze op korte termijn nog niet gezien wordt als alternatief voor het aardgas om woningen en kantoren te verwarmen.Waterstof

 

Aardgasnetwerk vervangend?

Weliswaar ligt het huidige aardgasnetwerk al in de grond maar het bestaande netwerk is niet direct geschikt voor het transport van waterstof. Ze ontsnapt sneller dan aardgas en Netbeheer Nederland schat dat het extra veilig maken van het bestaande netwerk van gasleidingen zo’n 700 miljoen euro kost.

groene energie

Nadelen

Er kleven momenteel nog verschillende nadelen aan deze alternatieve energiedrager.

Hoge kosten

De grootste barrière; de productiekosten van de groene variant liggen veel hoger dan de productiekosten van aardgas.

Voor 2030 verwacht de overheid geen grootschalige inzet van waterstof om de bebouwde omgeving te verwarmen. Omdat in 2021 tenminste 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij gemaakt moeten worden zijn nu honderden miljoenen aan subsidie nodig om dit te realiseren. Nederland heeft alleen al 7 miljoen woningen. Daar komen kantoren, fabrieken en magazijnen dus nog bij.

Aardgas is goedkoper

Door de enorme productie van schaliegas en de grootschalige productie van aardgas in het Midden-Oosten zijn de internationale gasprijzen erg laag. Mocht er ooit een serieuze CO2 heffing komen zal de prijs van aardgas in de toekomst verder stijgen.

Energieverlies

In het proces van omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat ongeveer 30% van de energie verloren. Om een gebouw te verwarmen is daardoor drie keer zoveel nodig dan aardgas. Je huis verwarmen met met dit chemische element is daarmee meer dan twee keer zo duur vergeleken met aardgas inclusief btw en andere belastingen.

De lange termijn heeft mogelijk betere vooruitzichten. Wanneer we in de toekomst meer waterstof produceren uit groene stroom die men op het bestaande elektriciteitsnetwerk niet kwijt kan wordt er nu geld betaalt om de stroom af te nemen.

Barn Talk

De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in waterstof. Maar hoe wordt dit geproduceerd? hoeveel gaat dit kosten? En waarvoor kan dit gebruikt worden? Deze en meer vragen werden besproken voor lector Wim Elving en business developer Marcel Koenis, beiden verbonden aan EnTraceCe, Centre of Expertise.

Barn Talk

Het project Groene Waterstof Booster heeft een periodieke monitor opgezet om bij publiek uit te zoeken hoeveel zij weten van waterstof. dit wordt tijdens Barn Talk in Groningen besproken. ze worden aangeduid door lector Jan-Jaap Aué, wethouder Werner ten Kate, Ulco Vermeulen van Gasunie en Mark Peterse van Portaal. De monitor is uitgevoerd door Mathilde van Dijk, zij is senior-onderzoeker bij EnTranCe.

 

Waterstof innovatiecentrum

Groningen krijgt een waterstofinnovatiecentrum. Dit is een initiatief van DDNV GL, dit is ’s werelds grootste energie consultant en certificatie-instelling. Hij krijgt een plakje in de nieuwe Plus Ultra Groningen op het Zernike Campus. op het Campus heeft  DNV GL een huurcontract getekend en gaat dit jaar hier naartoe verhuizen.

DNV GL zal met haar 80 energie experts, laboratoria en testfaciliteiten een van de hoofdbewoners zijn van het Zernike Campus. Dit realiseert Kadans Science Partners zich goed.

Hoofdhuurders DNV GL

Country manager Nederland voor Olie & Gas binnen DNV GL, Johan Knijp zegt: “Na meer dan 40 jaar op onze huidige locatie aan de Energieweg in Groningen waren we toe aan een volgende stap. de verhuizing naar een duurzaam gebouw met ultramoderne testfacaliteiten in een dynamisch en stimulerende campusomgeving is voor onze Groningse locatie en onze medewerkers een prachtige stap voorwaarts. we kijken er naar uit om onderdeel te zijn van het levendige eco-systeem op de Zernike Campus.”

Koploper

In de toekomstige laboratoria en testfaciliteiten speelt de transitie naar een duurzaam energiesysteem een belangrijke rol. Johan Knijp: ‘Veel van onze test- en onderzoeksprogramma’s richten zich op gebruik van duurzame gassen, bijvoorbeeld biogas en waterstof. we werken met lokale en internationale partijen aan de energiewereld van morgen. Noord-Nederland is recent door Brussel aangewezen als de eerste ‘Hydrogen Valley’ van Europa. De regio heeft alles in huis om koploper in de energietransitite te worden. DNV GL zal daar met deze investeringen nieuwe testfaciliteiten en laboratoria haar bijdrage aan leveren. een van de innovatielabs zal worden ingericht als waterstof laboratorium. Samen met klanten wordt nieuwe technologie ontwikkeld en getest.

Nieuwe ontmoetingen

In het nieuwe pand ‘Plus Ultra Groningen’ is plek voor meer innovatieve kennisbedrijven in de energie, chemie, life sciences en big data. Als verwijzing naar de gedrevenheid om te blijven innoveren en te verbeteren is het gebouw ‘Plus Ultra Groningen genoemd, Plus Ultra betekend ‘Steeds Verder’.

De ontwikkelaar Kadans Science Partners bouwt een gebouw waar ontmoetingen, samenwerkingen en kennisdeling tussen bewoners plaats gaat vinden. “Het innoverende concept van Plus Ultra Groningen past uitstekend bij DNV GL. De verhuizing naar de ondernemende en levendige Zernike Campus Groningen is voor DNV GL een bewuste keuze. Door ons partnerschap met New Energy Coalition en de samenwerking met Entrance, Hanzehogeschool Groningen zijn en Rijksuniversiteit Groningen zijn we een belangrijk onderdeel van het dynamisch ecosysteem op de campus. We kijken uit naar nieuwe ontmoetingen die het nieuwe pand en de Zernike Campus ons gaan brengen.” Aldus Johan Knijp.