35% subsidie voor sportclubs op zonnepanelen en zonnecollectoren

35% subsidie voor sportclubs op zonnepanelen en zonnecollectoren

Vanaf 1 januari 2019 gaat een nieuwe subsidieregeling voor sportclubs in. Daarmee kunnen sportclubs 35 procent subsidie krijgen op zonnepanelen en zonnecollectoren.

Bij de nieuwe regeling is veel meer budget beschikbaar dan de regeling die tot december 2018 gold. Verder is de regeling toepasbaar op meer dan alleen zonnepanelen, zoals zonnecollectoren. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) zal de regeling uitvoeren.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden, zoals:

  • De subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn;
  • Per organisatie mag maximaal € 2.500.000 worden aangevraagd.

De totale beschikbare subsidie bedraagt € 87.000.000.

Meer nieuws