ECN wil veel winst behalen met aanleg PV-systemen in 4 domeinen

ECN wil veel winst behalen met aanleg PV-systemen in 4 domeinen

ECN part of TNO heeft vier domeinen benoemd, waar het de komende tijd veel winst wil behalen met de aanleg van PV-systemen. Dit zijn gebouwen, fysieke infrastructuur, op water en op het land.

Volgens ECN speelt zonne-energie een doorslaggevende rol in de energietransitie. In 2050 kan een kwart van de energiebehoefte worden gehaald uit zonnestroom. Nederlandse bedrijven lopen voorop op dit gebied. Met vernuftige innovatieve technieken creëren we een overvloed aan zonnestroom. Hier wordt veel in geïnvesteerd, in samenwerking met overheden en het bedrijfsleven. Uiteraard moet dit alles economisch haalbaar zijn en maatschappelijk ondersteund worden.

Gebouwen

Het integreren van zonnepanelen in gebouwen gaat veranderen. Op dit moment zie je nog vaak de klassieke rechthoekige panelen. Maar langzamerhand worden de panelen steeds beter geïntegreerd in daken, gevels en ramen. Het worden zo onzichtbare zonnepanelen, in plaats van zichtbare panelen.

Dit kan gedaan worden, omdat een paneel straks in meerdere vormen, kleuren en flexibel geproduceerd kunnen worden. Ook neemt de opbrengst per paneel steeds toe.

Fysieke infrastructuur

Ook wegdekken, geluidsschermen, bermen en dijken kunnen worden gebruikt voor het opwekken van zonnestroom. Inmiddels zijn er al een aantal proeven en oplossingen bedacht, die in dit straatje vallen. Voorbeelden zijn de SolaRoad en Solar Highways. Verder wil men zonnepanelen gaan integreren in auto’s, treinen, bussen en/of vliegtuigen.

Op water

Zogeheten drijvende zonnepanelen zijn ook in opkomst. Zonnepanelen op water zijn gemakkelijker te realiseren dan panelen op land. Er is simpelweg meer ruimte, maar ook de regelgeving en maatschappelijk draagvlak verschilt. Er zijn veel meren, plassen en bassins waar zonneparken kunnen worden geïntegreerd. Bovendien kunnen parken op zee gebruik maken van de reeds aanwezige infrastructuur van de windparken.

Op land

Er zijn op dit moment al een heleboel zonneparken in Nederland. Volgens ECN kunnen deze parken op het land nog beter visueel worden geïntegreerd. Voorbeelden zijn de integratie van kleur, print of tweezijdige zonnepanelen.

Meer nieuws