Nieuwe regeling teruglevering zonne-energie niet op tijd: salderen kan nog tot 2021

Nieuwe regeling teruglevering zonne-energie niet op tijd

In juni kondigde minister Wiebes de opvolger aan voor de salderingsregeling voor zelf opgewekte zonne-energie. Dat zou een terugleversubsidie moeten worden met een verlaging van de energiebelasting. Maar die regeling blijkt nu zo ingewikkeld te worden, dat deze niet op tijd klaar is. Als gevolg blijft de salderingsregeling nog een jaar langer gehandhaafd. Goed nieuws dus voor de eigenaren van zonnepanelen.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd door bijvoorbeeld zonnepanelen. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover, ook na 2020, geen energiebelasting en geen ODE betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie, met bijvoorbeeld zonnepanelen, optimaal te faciliteren, komt er één loket bij RVO.nl waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken.

Meer nieuws