Onderzoek naar branden op daken met zonnepanelen

Onderzoek naar branden op daken met zonnepanelen

Er komt een onderzoek naar de oorzaak van branden op daken met zonnepanelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op initiatief van Holland Solar besloten een dergelijk onderzoek uit te voeren.

Een brand van een dak met zonnepanelen wordt al snel toegeschreven aan de panelen of de installatie ervan. Holland Solar wil weten of dat ook daadwerkelijk zo is en wat daarvan dan de dieper liggende oorzaak is. Dit is voor de sector belangrijk, maar ook bijvoorbeeld voor de brandweer. Het onderzoek zal moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij met voldoende expertise over zonne-energie. Het ziet er naar uit dat ECN, onderdeel van TNO, het onderzoek gaat uitvoeren.

Met de enorme groei van het aantal daken met zonnepanelen is het niet onlogisch dat er nieuwe vragen komen. Holland Solar zet zich in om de kwaliteit van de zonne-energiesector onverminderd hoog te houden. Branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn komen weinig voor, maar krijgen in toenemende mate aandacht in de media.

Ook voor de brandverzekering is het van belang om te weten of de daken zonnepanelen bevatten. Veel verzekering rekenen daar nu nog geen extra premie voor maar willen wel de aantekening op de brandpolis aangezien anders de dekking tegen brandschade aan het pand komt te vervallen. Raadpleeg dus vooral uw verzekeringstussenpersoon als u plannen heeft u dak te gebruiken om zonne-energie op te wekken.

Meer nieuws