Onderzoek naar zonnepanelen op water

Onderzoek naar zonnepanelen op water

Uit onderzoek blijkt dat er in theorie 2725 hectare beschikbaar is voor zonnepanelen op water. Dit geldt voor Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Dat hebben de vier noordelijke provincies, Rijkswaterstaat en vijf waterschappen onderzocht.

Zonnepanelen op water zijn naar verwachting net zo rendabel als zonnepanelen op het land. In het onderzoek werd rekening gehouden met vier casussen in de noordelijke provincies. Daaruit bleek dat ze financieel haalbaar zijn en ook passen binnen de ruimtelijke ordening.

De vier onderzochte casussen zijn zonneparken op zandwinput Plas Haskerveen (Heerenveen), meertje Krúsbekken (Súdwest-Fryslân), zandwinput Plas America (Noordenveld) en zandwinput Plas Domelaar (Hof van Twente).

Meer nieuws