Ontwerp Klimaatakkoord: in 2030 35 terawattuur aan zon-pv en wind

Ontwerp Klimaatakkoord: in 2030 35 terawattuur aan zon-pv en wind

In het ontwerp Klimaatakkoord komt naar voren dat in 2030 zonnepanelen en windmolens goed moeten zijn voor 35 terawattuur. Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft dit gemeld aan Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het is een onderdeel van een pakket aan maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat in 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 49 procent is teruggebracht. Dit is ten opzichte van 1990.

Holland Solar, de belangenbehartiger van de zonne-energiesector, is positief over het akkoord. Wel vinden ze dat de rol van zonne-energie groter kan zijn dan nu wordt voorzien. Holland Solar vindt dat 45 terawattuur reëel is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de jaarlijkse meerkosten ingeschat op 2 tot 3 miljard.

Meer nieuws