Terugdringen CO2-uitstoot met 20% door zonnepanelen

Terugdringen CO2-uitstoot met 20% door zonnepanelen

Nederland wil in 2030 de CO2-uitstoot met 49% hebben teruggedrongen. Als op ieder geschikt dak zonnepanelen worden geïnstalleerd, kan de totale CO2-uitstoot met 20% worden teruggedrongen. Dit is een grote impuls voor het behalen van de klimaatdoelstelling.

Op ieder geschikt dak zonnepanelen leggen levert veel op, maar er zijn ook uitdagingen voor de realisatie daarvan. “Het netwerk heeft nu niet genoeg capaciteit om het energieoverschot te kunnen transporteren. Tegelijkertijd is de opslag van energie nog een uitdaging, omdat batterijen kostbaar zijn en veel nieuwe opslagmethoden nog in de kinderschoenen staan. Dat maakt het lastig om van alle opgewekte energie nuttig gebruik te maken”, zegt de onderzoeker.

Over de onderzoeksmethode

De berekening van de maximaal mogelijke energieopbrengst van zonnepanelen op de Nederlandse daken is uitgevoerd in samenwerking met Object Vision en MapGear. Object Vision is een softwarebedrijf gekoppeld aan de Vrije Universiteit, dat GeoDMS heeft ontwikkeld. Dit is een big data geospatial analysetool die kan worden gebruikt om de totale grootte, hoek en windrichting van dakoppervlakken te berekenen. MapGear ontwikkelt geo-apps en heeft veel ervaring met het berekenen van de effectiviteit van zonnepanelen. Zo bepalen zij voor individuele daken en gemeenten capaciteit van zonnepanelen.

Meer nieuws