Zonnepanelen op wind- en geluidsschermen

 

Zonnepanelen op wind- en geluidsschermen

Naar aanleiding van een aangenomen motie van 50PLUS gaat de provincie Noord-Holland onderzoek doen naar het gebruik van wind- en geluidsschermen voor zonnepanelen.

Wil van Soest, partijleider van Amsterdamse Partij van de Ouderen, zegt als volgt; “Constaterende, dat: duurzaamheid voor iedereen hoog op de agenda staat; er in Noord-Holland een grote hoeveelheid wind- en geluidsschermen staat. Van mening dat het plaatsen van zonnepanelen op de win- en geluidsschermen geen effecten hebben op de leefbaarheid van de burgers.”

Sympathie

Gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en Energie, en IPO-bestuur en Subsidies heeft aan hier sympathiek in te staan. “Wind- en geluidsschermen bieden mooie kansen voor zonnepanelen. We kijken daar in het kader van de Regionale Energie strategieën al naar en doen pilot in Alkmaar. Op basis daarvan kijken we naar het toepassen ervan.”

Meer nieuws